Informatie - Technologie

Informatie - Technologie
Virtual Vision Virtual Vision

Informatie - Technologie - Datadragers Degaussen

 

Datadragers Degaussen

Degaussers worden gebruikt voor het snel, veilig en effectief verwijderen informatie op magnetische datadragers zoals harde schijven en tapes. Onderstaand treft u aanvullende informatie over de werking en toepassingen van degaussers.


Carl Friedrich Gauss - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisks

Wat is degaussen - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisksWat is degaussen?
De term "degaussing" is ontleend aan Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1855), een wiskundige die onderzoek deed naar elektromagnetische velden. Degaussen is in principe het proces van demagnetiseren; het wissen van het magnetische signaal op datadragers zoals harde schijven en tapes.

Alle magnetische media hebben een magnetische eigenschap, coërciviteit genaamd, die wordt gemeten in eenheden van Oersted (Oe). De Oersted (Oe) waarde geeft aan hoe eenvoudig of moeilijk een datadrager is te wissen. Hogere Oe-media vereisen een sterker magnetisch veld. Degaussers genereren een gecontroleerde magnetische ontlading (pulse) of een continue magnetisch veld dat wordt gemeten in eenheden van Gauss, Tesla of Oersteds (Oe).

Wanneer magnetische datadragers worden blootgesteld aan de krachtige elektromagnetische ontlading van een degausser, worden de magnetische gegevens op een tape of harde schijf gewist. De polariteit van de magnetische deeltjes worden herschikt en het eerder opgenomen signaal wordt volledig gewist.

Hoe werkt magnetische media - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisksHoe werkt magnetische media?
Om te begrijpen hoe een degausser werkt, moet men eerst begrijpen hoe informatie wordt vastgelegd op magnetische media (harde schijven, tapes en cassettes).

Informatie op audio, video en data tapes wordt vastgelegd door een magnetisch signaal aan te brengen op een band. Magnetische tapes hebben drie basiscomponenten: een fijn ijzeroxidepoeder, een bindmiddel en de tape. Een taperecorder bevat zowel opname als weergavekoppen. Deze koppen zijn kleine elektromagneten. Tijdens het opnemen creëren de opnamekoppen een magnetisch veld dat de positionering van het fijne ijzeroxidepoeder op het oppervlak van de tape verandert in een digitaal opnamepatroon. De afspeelkoppen lezen dit patroon en zetten het om in geluids-, video- of computergegevens.

Harde schijven werken op een vergelijkbare manier. Informatie wordt opgeslagen op ronde platte metalen schijven (platters) die een fijne coating van ijzeroxide of chroomdioxide bevatten. Boven de ronddraaiende platters beweegt een lees/schijfkop, vergelijkbaar met een platenspeler. Met kleine elektrische pulsen vanuit de kop wordt het oppervlak van de schijf gemagnetiseerd. Gegevens worden vastgelegd met behulp van binaire code, een reeks van enen (1) en nullen (0).tekst

Welke soorten degaussers - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisksWelke soorten degaussers zijn er?
Er bestaan drie soorten degaussers; "pulse" degaussers, "coil" degaussers en "permanente magneet" degaussers.

Pulse degaussers zijn specifiek ontwikkeld voor het wissen van harde schijven. De hogere coërciviteit van harde schijven t.o.v. tapes vereist een krachtiger magnetisch veld dan met een coil degausser kan worden opgewekt. Pulse degaussers genereren een korte, zeer krachtige elektromagnetische ontlading (Capacitive Discharge) om het magnetische signaal op platters van een harde schijf te verwijderen. Een pulse degausser gebruikt condensatoren met een grote capaciteit voor het opslaan van een elektrische lading. Het opladen van de condensator duurt, afhankelijk van het model degausser, tussen de 10 en 70 seconden. Zodra de condensator is opgeladen kan de degausser deze ontladen in een korte, zeer krachtige pulse. Een harde schijf wordt in de “degaussing chamber” van een degausser geplaats. De elektromagnetische ontlading wordt door deze ruimte gestuurd zodat elke harde schijf effectief wordt gewist.

Coil degaussers zijn geschikt voor het wissen van tapes en cassettes. Een coil degausser gebruikt een magneetspoel voor het opwekken van een krachtig continue magnetisch veld. Dit magnetische veld wordt zo gericht dat deze het sterkst is aan de bovenzijde van de degausser. Wanneer tapes door het magnetische veld worden bewogen wordt het vastgelegde magnetische signaal gewist.

Permanente magneet degaussers gebruiken zeldzame, natuurlijke magneten voor het produceren van een magnetisch veld. Deze degausser vereisen geen elektriciteit om te functioneren.


Magnetic force microscopy - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisks

Welke media - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisksWelke media kan met een degausser worden gewist?
In principe kunnen alle magnetische datadragers zoals harde schijven, tapes en cassettes met een degausser worden gewist. Flashgeheugen (USB sticks, geheugenkaarten, SSD’s) is niet-vluchtig geheugen op basis van de EEPROM techniek. Datadragers met flashgeheugen maken geen gebruik van een magnetisch signaal en kunnen niet met een degausser worden gewist. Flashgeheugen kan worden gewist met een Eraser of worden vernietigd met een Destroyer.

Voor het wissen van harde schijven zijn "pulse" degaussers ontwikkeld. Deze nieuwe generatie degaussers werkt niet met een permanent magnetisch veld maar met een korte, zeer krachtige elektromagnetische ontlading (Capacitive Discharge). Hiermee kunnen ook de moderne, grote capaciteit harde schijven effectief gewist worden. Pulse degaussers zijn leverbaar als handmatig bediende systemen voor kleinere aantallen of als automatische systemen voor grote aantallen. Harde schijven kunnen niet worden hergebruikt na gewist te zijn in een degausser. Door de sterke elektromagnetische pulse worden meestal ook diverse interne onderdelen zoals de lees/schrijfkop permanent beschadigd. Indien harde schijven hergebruikt moeten worden dan kunnen deze gewist worden met een Eraser.

Voor het wissen van audio, video en data tapes en diskettes zijn de "coil" degaussers geschikt. Deze degaussers werken met een sterke elektromagneet welke een permanent magnetisch veld ontwikkelt. Tapes worden een of meerdere malen door het magnetische veld bewogen om alle data volledig te wissen. Het nadeel van coil degaussers is de beperkte gebruikscyclus. De sterke magneetspoel ontwikkelt veel warmte waardoor een coil degausser regelmatig dient af te koelen. De kracht van het magnetische veld van de meeste coil degaussers is relatief beperkt waardoor deze degaussers niet geschikt zijn voor het wissen van harde schijven.


Harde schijf platters - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisks

Degaussen of vernietigen - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisksDegaussen of Fysiek vernietigen?
Fysieke vernietiging van harde schijven en andere magnetische datadragers wordt vaak gezien als een effectieve en veilige methode voor datavernietiging. Dit is echter niet het geval. Een harde schijf kan in stukken worden vermalen met een Shredder, verbogen worden met een Crusher of doorboord met een Puncher. Elke van deze methodes zorgt ervoor dat een harde schijf beschadigd raakt en niet meer te benaderen is. Echter, het op de platters aanwezige magnetische signaal is nog steeds aanwezig. Zelfs wanneer een platter van een harde schijf in zeer kleine fragmenten wordt vermalen bevatten deze fragmenten nog steeds informatie. Door de hoge datadichtheid van moderne harde schijven kan een fragment van 1x1 cm nog Gigabytes aan informatie bevatten. Met behulp van de juiste kennis en apparatuur zou deze informatie uitgelezen kunnen worden.

Om er zeker van te zijn dat een harde schijf geen informatie meer bevat voordat deze fysiek wordt vernietigd worden degaussers gebruikt. De NSA/CSS Storage Device Sanitization Manual beschrijft drie methoden voor het veilig vernietigen van informatie op harde schijven;

Degaussing (wissen met een pulse degausser)
Disintegration (shredden in deeltjes van nominaal maximaal 2 millimeter lang)
Incineration (de coating van de harde schijf platters verhitting tot 2000 graden)

In de praktijk wordt vaak gekozen voor een 2-staps procedure bij het vernietigen van harde schijven. Eerst wordt een harde schijf gewist met een degausser. Omdat van een met een degausser gewiste harde schijf niet optisch is vast te stellen dat deze is gewist wordt als tweede stap de harde schijf fysiek vernietigd met een shredder, crusher of puncher.

Degaussen of overschrijven - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisksDegaussen of overschrijven?
Indien harde schijven hergebruikt moeten worden kunnen deze niet gewist worden met een degausser. De elektromagnetische ontlading van een degausser beschadigd meestal ook interne componenten van de harde schijf. Bestaande informatie op een harde schijf kan in dat geval worden overschreven met een Eraser/Duplicator.

Een harde schijf eraser kan gelijktijdig meerdere harde schijven wissen zonder software of PC aansluiting. Er zijn erasers beschikbaar voor SATA/IDE of SAS/SATA. Een eraser biedt verschillende methoden voor het wissen van harde schijven; "Quick Erase", "Full Erase", "Secure Erase" en "DoD Erase".

De Secure Erase functie gebruikt de controller van de harde schijf zelf om de volledige schijf te wissen, inclusief data sectoren, HPA (Host Protected Area) en eventuele bad sectors.

De DoD Erase functie ondersteunt de 5220.22-M (3-pass) en RCMP TSSIT OPS-II (7-pass) standaards. Hierbij wordt een harde schijf meerdere keren overschreven.

Een groot nadeel van het wissen van harde schijven met een eraser is de benodigde tijd. Een harde schijf wordt één of meerdere keren volledig overschreven. Afhankelijk van de snelheid en de capaciteit van de harde schijf kan dit proces meerdere uren in beslag nemen.

 • Documentatie - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisks Degauss White Paper
  Taal: EN, Bestand: 0,1 MB
 • Documentatie - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisks Examination of Data Erasure Tools and Methods
  Taal: EN, Bestand: 21,0 MB
 • Documentatie - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisks Magnetic Fields while using a degausser
  Taal: EN, Bestand: 0,3 MB
 • Documentatie - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisks NSA/CSS Storage Device Sanitization Manual
  Taal: EN, Bestand: 0,2 MB
 • Documentatie - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisks Data Reconstruction from a Hard Disk Drive using Magnetic Force Microscopy
  Taal: EN, Bestand: 2,1 MB
 • Documentatie - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisks Hard Drive Sanitization Process Risk Matrix
  Taal: EN, Bestand: 1,0 MB
 • Documentatie - harde schijven informatie wissen degausser degaussen ide sata harddisks Data Elimination 101
  Taal: EN, Bestand: 10,0 MB


Copyright ©2001-2023 Virtual Vision, alle rechten voorbehouden.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Wij wijzen u uitdrukkelijk op onze disclaimer en privacy policy. Typefouten alsmede prijswijzigingen voorbehouden.